DİJİTAL KATEGORİSİ

Genel Bilgi

 • Dijital kategorisinde sektörlere göre ayrılmış 28 alt kategori bulunmaktadır.
 • Yarışmaya ilk kez 01 Ağustos 2015 – 15 Ağustos 2016 dönemi içinde yayınlanmış özgün çalışmalar katılabilir.
 • Dijital kategorisi tekil başvurulara açıktır.
 • D4 Kampanyalar alt kategorisine kampanya bütünlüğünü sağlayan birden fazla çalışma ile başvurulabilir.
 • Tekil Kategoriler Başvuru Ücreti: 340+KDV
 • D4 Kampanyalar Başvuru Ücreti: 550+KDV

Yüklenmesi Zorunlu Malzeme

 • Dijital kategorisindeki başvurularda teknik açıklama gerektiren durumlarda açıklayıcı proje videosu yüklenmesi mümkündür (Not: Online film alt kategorisinde proje videosu kabul edilmemektedir).
 • Proje videosunun en fazla 120 sn olması ve bu süre kısıtının hiçbir biçimde aşılmaması gerekmektedir. Süreyi aşan videolar gösterilmeyecektir.
 • İlgili video HD 1920 x 1080 piksel ya da PAL (4/3) 16:9 çözünürlük seçenekleriyle, MP4 H.264 formatında maksimum 250 MB’ı geçmeyecek şekilde yüklenmelidir.
 • Kreatif görsel kullanılması durumunda malzeme 72 dpi JPEG formatında yüklenmelidir (Not: yatay görsellerde maksimum en 1920 piksel, dikey görsellerde maksimum boy 1920 piksel). Kreatif görselin dosya boyutu en fazla 2MB olmalıdır.
 • Online video ve kampanya bölümlerine başvuran (Not: Online filmler içeren kampanyalarda zorunlu proje videosuna ek olarak yüklenen filmler) filmler için gerekli teknik özellikler: HD 1920 x 1080 piksel ya da PAL (4/3) 16:9 çözünürlük seçenekleriyle, MP4 H.264 formatında, maksimum 100 MB dosya ağırlığı. Bu bölümlerde yer alacak online filmlerde herhangi bir süre kısıtlaması yoktur.

Gönderilmesi Zorunlu Malzeme

 • CD/DVD veya flash disk ortamında kaydedilecek malzeme:
  1. Temsili ekran görselleri için: JPEGformatında dosya ağırlığı 20MB’ı aşmayacak şeklide (Not: yatay görsellerde maksimum en 1920 piksel, dikey görsellerde maksimum boy 1920 piksel) kopyalar.
  2. Online filmler ve proje videoları için: Ödül törenlerinde gösterilmek üzere 30 sn'lik kısa versiyonları.
  3. Başında ve sonunda siyah olmayacak şekilde tam versiyonları.
  4. Video formatı: 1920 x 1080 piksel Quicktime Apple Pro Res Codec 4:2:2 formatında, 48kHz 16bit Stereo ses.
 • Yarışma başvuruları ile ilgili gönderilecek CD/DVD gibi ortamlara görsel/film malzeme data olarak kaydedilmeli, bu ortamların üzerine herhangi bir etiket yapıştırılmamalı, sistem tarafından verilen başvuru numarası (örn: DX-XXXX) ortamın üzerine asetat kalemi kullanılarak yazılmalıdır.
 • Başvuru sahipleri hazırlanan video dosyasının, kısa versiyonu TRAILER (örn: DX-XXXX-TRAILER) adıyla, tamamını ise MASTER FILM (örn: DX-XXXX-MASTER) isimli 2 ayrı dosyaya ayırarak sınıflandırmalıdır.
 • Aynı kayıt ortamında birden fazla başvuru ile ilgili malzeme kaydedilmesi durumunda, tasnifleme sistem tarafından verilen başvuru numarası ile isimlendirilmiş klasörler altında gerçekleştirilmelidir.
 • Bu şekilde hazırlanan malzeme Reklamcılar Derneği’ne ulaştırılmalıdır (Not: elden teslim şart değildir). Gönderilen CD/DVD ya da flash diskin üzerine sistem tarafından verilen başvuru numarası yazılmalı ve bu işlem için asetat kalemi kullanılmalıdır.
Marka, ürün ya da hizmet için uzun dönem kullanım amaçlı yaratılan, amacı daha çok tanıtım, bilgilendirme ve/veya satış olan web siteleri. Tasarım, kullanıcı deneyimi, metin yazımı gibi kriterler göz önüne alınarak bütünsel değerlendirme yapılacaktır.

Bu alt kategoride 2 adet başvuru bölümü bulunmaktadır.

D1A1 Ürün
D1A2 Hizmet
Marka, ürün ya da hizmet için kısa veya belirli bir dönem kullanım amaçlı yaratılan, amacı tüketici ile etkileşim olan ve/veya bir fikri olan web siteleri. Tasarım, kullanıcı deneyimi, metin yazımı gibi kriterlerin yanında, ana fikir ve etkileşim metodu göz önüne alınarak bütünsel değerlendirme yapılacaktır.

Bu alt kategoride 2 adet başvuru bölümü bulunmaktadır.

D1B1 Ürün
D1B2 Hizmet
Bannerlar veya site spesifik uygulamalar, fikir, tasarım, animasyon anlamında yarattıkları farklılık ve yaratıcılık üzerinden değerlendirilecektir.
Mobil platformlarda (mobil web, iPhone, iPad…) yapılan yaratıcı reklam çalışmaları bu kategoride değerlendirilecektir. Mecranın özelliklerinin yaratıcı şekilde kullanılıyor olması ve kullanıcı etkileşimi öncelikli değerlendirme kriterleri arasındadır.
Bu alt kategoride, bir mecranın, fikir, tasarım ve/veya animasyon anlamında farklı bir yaklaşım ile kullanılması değerlendirilecektir.
Hızlı tüketim, dayanıklı tüketim ve diğer.
Not: Kategori detayları için "D4 Kampanya" alt kategorisini inceleyebilirsiniz.
Bankacılık, sigortacılık ve diğer finansal hizmetler, bilişim teknolojileri, medya ve yayın, turizm, eğlence, taşımacılık. Not: Kategori ayrıntıları için TV bölümünü inceleyebilirsiniz.
Not: Kategori detayları için Film - TV & Sinema kategorisini inceleyebilirsiniz.
Bu kategoride dijitali merkezine alan kampanyalar yarışacaktır. Fikri ve uygulamasıyla kampanya bütünlüğü taşıyan web siteleri, sosyal medya uygulamaları, seri filmler veya bunların iç içe geçtiği farklı kampanya kurguları bu kategoride yarışabilir. Kampanyada, konvansiyonel mecra kullanımı varsa, bu kullanım, dijital kampanyanın etkisini artırmak amacını taşımalıdır.
Önemli not: Bu kategoriye proje videosu ile başvurmak zorunludur.
Gıda, çikolata, şekerleme, çerez, içecekler, kozmetik ve kişisel bakım, ev bakım ve temizlik ürünleri. Not: Kategori ayrıntıları için Film - TV & Sinema kategorisini inceleyebilirsiniz.
Otomotiv ve otomotiv ürünleri/hizmetleri, ev araç ve gereçleri, yapı ve yapı malzemeleri, dekorasyon, elektronik. Not: Kategori ayrıntıları için Film - TV & Sinema kategorisini inceleyebilirsiniz.
Bankacılık, sigortacılık ve diğer finansal hizmetler, bilişim teknolojileri, medya ve yayın, turizm, eğlence, taşımacılık. Not: Kategori ayrıntıları için Film - TV & Sinema kategorisini inceleyebilirsiniz.
Başka herhangi bir kategori tanımına girmeyen kampanyalar. Perakende satış, fast food, internet markaları, sağlık, spor, kültür ve sanat, oyuncak, hobi, kırtasiye malzemeleri, moda ve aksesuar, evcil hayvanların beslenmesine yönelik ürünler, prezervatif, kargo, eğitim, yarışma, sosyal sorumluluk vd. Not: Kategori ayrıntıları için Film - TV & Sinema kategorisini inceleyebilirsiniz.
Bu alt kategoride, marka, ürün veya hizmet deneyimini öncelikle daha küçük bir kitleye yaşatan, ve yaşanan bu deneyimi dijital mecraları (örnek: website ve/veya online film) kullanarak deneyim sonrasında bir hikaye formatında özet halinde tüketiciye aktararak viral etki yakalayan kampanyalar yarışacaktır.
Marka, ürün veya hizmet için yapılan mobil siteler. Tasarım, kullanıcı deneyimi, metin yazımı gibi kriterler göz önüne alınarak bütünsel değerlendirme yapılacaktır.
Bu kategoride yarışacak olan uygulamaların, marka, ürün veya hizmetlerin tanıtımı için özel olarak geliştirilmiş olması gerekmektedir. Başvurular, fikir, kullanıcı deneyimi, uygulama, tasarım gibi kriterler göz önüne alınarak bütünsel değerlendirilecektir. Bu kategoride sadece indirilerek çalışan mobil uygulamalar yarışabilir.
Herhangi bir etkinlik sırasında ve/veya outdoor’da, marka, ürün veya hizmet mesajını tüketiciye / katılımcıya dijital bir deneyim ile aktaran uygulamalar.

Bu alt kategoride projeler sektörel ayrım gözetmeksizin değerlendirilecektir.
Kar amacı gütmeyen, toplumsal, kültürel, ekonomik ve/veya çevresel farkındalık ve duyarlılık yaratmaya çalışan; dijital, mobil ve/veya sosyal mecrayı yaratıcı şekilde kullanan sosyal sorumluluk kampanyaları. Online/Viral film, ve/veya mikrositeler veya çoklu mecra kullanımı ile katılım gerçekleştirilebilir.

Önemli Not: Sosyal sorumluluk kampanyaları sadece bu kategoride yarışabilir, başka kategoriye başvuramaz.

Sosyal sorumluluk kampanyası ticari ya da kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmiş olabilir. Bu alt kategoride projeler sektör ayrımı gözetmeksizin değerlendirilecektir.
Sosyal mecralarda yer alan popüler bir gündemi ve/veya markanın takipçilerinin marka ile anlık iletişimini baz alan, markanın sahip olduğu hesaplar tarafından hızlı bir şekilde aksiyon alınarak yaratıcı bir şekilde gündeme veya konuya dahil olmasını ve belirli bir etki yaratmasını sağlayan çalışmalar.
Sosyal medya platformlarının sunduğu olanakları geleneksel alışkanlıkların dışında, farklı bir şekilde kullanarak marka mesajını yaratıcı bir şekilde ileten çalışmalar.
Bu kategoride, markaların yer aldıkları sosyal platformlar üzerinde hayata geçirdikleri ve/veya kullanıcıların sosyal medya hesapları ile bağlanarak kişisel bilgilerini aktardığı ve bu bilgilerin yaratıcı fikirde önemli rol oynadığı uygulamalar yarışacaktır.
Markaların, kişi ve/veya takipçilerinin, ana fikre/mesaja dayanan anlamlı bir içerik üretmelerini tetikleyen ve üretilen bu içerikler sayesinde daha fazla kişiye organik olarak ulaşmalarını sağlayan işler.
Markaların sosyal platformlarda geliştirdikleri içerik stratejileri; yaratıcılık, mecraya uygunluk, devamlılık ve hedef kitle ile kurduğu bağ üzerinden değerlendirilecektir. Kategoriye proje videosu ile başvurmak zorunludur.
Online film alt kategorisinde ağırlıklı olarak dijital medya yatırım desteği ile kitlesine ulaşmayı başarmış, bir amacı ve bu amaca uygun bir fikri ile uygulaması olan, online reklam filmleri yarışacaktır. TV/sinema filmlerinin online mecraya yüklenmiş kopyaları bu kategoride yarışamaz ve kategoriye case video ile başvurulamaz. Önemli Not: D10 Viral Film kategorisine başvuran işler, bu kategoride değerlendirmeye alınmayacaklardır.

Not: Kategori ayrıntıları için Film - TV & Sinema kategorisini inceleyebilirsiniz.

Sosyal sorumluluk kampanyaları için D7 Sosyal Sorumluluk Kampanyası alt kategorisini inceleyiniz.
Gıda, çikolata, şekerleme, çerez, içecekler, kozmetik ve kişisel bakım, ev bakım ve temizlik ürünleri.
Otomotiv ve otomotiv ürünleri, ev araç ve gereçleri, yapı ve yapı malzemeleri, dekorasyon, elektronik.
Bankacılık, sigortacılık ve diğer finansal hizmetler, bilişim teknolojileri, medya ve yayın, turizm, eğlence, taşımacılık.
Başka herhangi bir kategori tanımına girmeyen filmler. Perakende satış, fast food, internet markaları, sağlık, spor, kültür ve sanat, oyuncak, hobi, kırtasiye malzemeleri, moda ve aksesuar, evcil hayvanların beslenmesine yönelik ürünler, prezervatif, kargo, eğitim, yarışma vd.
Viral film alt kategorisinde belirli bir dijital medya yatırım desteği olsa dahi, kişilerin beğeni, konuşma ve paylaşımları ile büyük kitlelere ulaşmayı başarmış, “viral” olarak adlandırılabilecek filmler yarışacaktır.
Önemli Not: D9 Online film kategorisine başvuran işler, bu kategoride değerlendirmeye alınmayacaklardır.
Projeler sektör ayrımı gözetmeksizin değerlendirilecektir.