UYGULAMADA MÜKEMMELLİK KATEGORİSİ

Genel Bilgi

 • Uygulamada Mükemmellik kategorisinde uzmanlık alanlarına göre ayrılmış 17 alt kategori bulunmaktadır. Alt kategorilerde sektör ayrımı gözetilmez.
 • Yarışmaya ilk kez 01 Ağustos 2015 – 15 Ağustos 2016 dönemi içinde yayınlanmış özgün çalışmalar katılabilir.
 • Uygulamada Mükemmellik alt kategorilerinin bazılarında ajanslar için kısıtlamalar bulunmaktadır.
  • RFY En İyi Reklam Filmi Yönetmeni, RM En İyi Reklam Müziği, RMD En İyi Reklam Müziği Düzenlemesi (Aranjman/Remake), RF En İyi Reklam Fotoğrafı dallarında sanatçıların, veya film yapım ve fotoğraf yapım şirketlerinin;
  • RFYEn İyi Reklam Filmi Yapımı alt kategorisine yapım şirketinin;
  • K En İyi Kast ve A En İyi Animasyon alt kategorilerinde ajansın veya yapım şirketinin;
  • S En İyi Seslendire alt kategorisinde ajansın veya dublaj manejerliği şirketinin;
 • başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Önemli Not: Kristal Elma yarışması çoklu katılıma olanak sağlamaktadır. Çoklu katılımın sözkonusu olduğu durumlarda ödül başvuruda bulunana takdim edilir. Yaratıma katkı sağlayanlar diledikleri takdirde üretim maliyetini karşılamak suretiyle kazanılan ödülün bir kopyasına sahip olabilirler.
 • Uygulamada Mükemmellik kategorisi tekil başvurulara açıktır.
 • Başvuru Ücreti: 340+KDV

Yüklenmesi & Gönderilmesi Zorunlu Malzemeler

 • Tasarım
  • EARM
   Eli Acıman Reklam Metni Ödülü alt kategorisi basılı ya da film çalışmaları ile başvurmak mümkündür.
   Basılı çalışmalar için Basın, Film çalışmaları için Film - TV & Sinema kategorilerinde belirtilen malzemelerin yüklenmesi ve gönderilmesi gerekmektedir gerekmektedir.

   SYF Alt Kategorisi
   En İyi Sanat Yönetimi - Film alt kategorisi film çalışmaları ile başvurmak mümkündür. Bu çalışmalar TV, Sinema ya da Online ortamlarda yayımlanmış olabilir.
   Yüklenmesi ve gönderilmesi gereken malzemeler için Film - TV & Sinema veya Dijital kategorilerini inceleyebilirsiniz.

   SYB, T, İ Alt Kategorileri
   En İyi Sanat Yönetimi - Basılı/Dijital, En İyi Tipografi ve En İyi İllüstrasyon alt kategorilerine basılı ve dijital ortamlarda vücut bulmuş çalışmalarla katılmak mümkündür.
   Yüklenilmesi ve gönderilmesi gereken malzemeler için Basın kategorisini inceleyebilirsiniz.

   KK, AT Alt Kategorileri
   En İyi En İyi Kurumsal Kimlik ve En İyi Ambalaj Tasarımı kategorilerinde proje ilgili bir sunum tablosu ("presentation board") ve proje videosu yüklenmesi tavsiye edilir. Bu malzeme kreatif görseller ve kullanım fotoğrafları ile de desteklenmelidir.
   Yüklenilmesi ve gönderilmesi gereken malzemelerde sunum tablosu ve proje videosu spesifikasyonları için Medya, kreatif görseller için Basın kategorilerini inceleyebilirsiniz. Bu iki alt kategoride sunum tablolarının çıktısının gönderilmesi zorunlu olmamakla birlikte kreatif görsellerin çıktılarının gönderilmesi mecburidir. Sunum tabloları CD/DVD veya flash disk ortamlarında iletilecek malzemelere dahil edilmelidir.
 • Müzik
  • En İyi Reklam Müziği, En İyi Reklam Müziği Düzenlemesi ve En İyi Seslendirme alt kategorilerinde çalışmaların ses dosyalarının yanı sıra, reklam filmleri de yüklenebilir. Yüklenilmesi ve gönderilmesi gereken malzemelerde ses dosyalarının spesifikasyonları için Radyo, kreatif görseller için Film - TV & Sinema kategorilerini inceleyebilirsiniz.
 • Fotoğraf
  • En İyi Reklam Fotoğrafı alt kategorisinde basılı ve dijital mecralar için üretilmiş fotoğraflar yüklenebilir. Yüklenilmesi ve gönderilmesi gereken malzemeler için Basın kategorisini inceleyebilirsiniz.
 • Yapım Yönetim
  • En İyi Reklam Filmi Yapımı, En İyi Reklam Filmi Yönetmeni, En İyi Kast ve En İyi Animasyon alt kategorilerinde TV, Sinema ya da Online ortamlarda gösterilmek üzere hazırlanmış filmler yüklenebilir.
  • Yüklenilmesi ve gönderilmesi gereken malzemeler için Film - TV & Sinema kategorisini inceleyebilirsiniz.
 • Dijital
  • En İyi Arayüz Kullanımı alt kategorisinde Online ve Mobil ortamlarda kullanıcı deneyimini zenginleştirmek için hazırlanmış kreatif çalışmalar yüklenebilir.
  • Yüklenilmesi ve gönderilmesi gereken malzemeler için Dijital kategorisini inceleyebilirsiniz. Proje videosu yüklenmesi durumunda ilgili spesifikasyonlar için Film - TV & Sinema kategorisine başvurunuz.
 • Yeni
  • En Yeni alt kategorisinde proje videosu ve sunum tablosu ("presentation board") yüklenmesi durumunda ilgili spesifikasyonlar için Medya kategorisine başvurunuz. Kreatif görseller için Basın kategorisini inceleyebilirsiniz. Kreatif malzemelerin çıktılarının gönderilmesi zorunlu değil, ancak CD/DVD ya da flash disk ortamlarında iletilmesi mecburidir.
Tüm mecralarda metnin gücüne dayanan reklamlar başvurabilir.
TV, sinema ve dijital kanallarda yayınlanan özgün, yenilikçi, sanat yönetimiyle fark yaratan filmler.
Basın, açıkhava ve dijital mecralarında yayınlanan özgün, yenilikçi, sanat yönetimiyle fark yaratan görsel çalışmalar.
Basın ve baskılı işlerdeki tipografi kullanımıyla fark yaratan çalışmalar.
Basın, televizyon, sinema ve dijital kanallarında illüstrasyon kullanımıyla fark yaratan çalışmalar.
Kurumsal kimlik lansmanı veya relansmanı. Tasarımın farklı mecralarda (ambalaj, ambient, film, baskı) ve kurumsal varlıklarda (antet, kartvizit, vd) uygulaması. Bu kategoride kurumsal kimlik uygulamaları en az 3 farklı örnek ile belgelenmelidir.
Ürünün albenisini artırmaya yönelik tasarlanan ambalaj çalışmaları.
TV, radyo, sinema ve dijital kanallarda yayınlanan veya kullanılan reklam müzikleri, cıngıllar.
Mevcut bir bestenin yeniden düzenlenerek marka için kullanımı. Bir bestenin marka için özgün söz yazılarak kullanımı. Var olan bestenin yeni bir fikir doğrultusunda düzenlenmesi. Marka için “cover” olarak kullanılan müzik çalışmaları da bu kategoride değerlendirilecektir
Tüm mecralarda seslendirmedeki yorumuyla ürüne/hizmete fark katan çalışmalar.
Basın, açıkhava ve dijital kanallarda yayımlanan veya kullanılan reklam fotoğrafları.
TV, sinemalar ve dijital kanallarda yayınlanan reklam filmleri.
TV, sinemalar ve dijital kanallarda yayınlanan reklam filmleri.
TV, sinemalar ve dijital reklamlarda iz bırakan oyuncular veya oyunculuk.
Televizyon, sinema ve dijital kanallar için hazırlanan özgün animasyonlar.
Dijital uygulamalarda tasarım, kullanışlılık, teknik beceri ve etkileşim.
Türk reklamcılığında ufuk açan, geleceğiyle ilgili ilham veren ve sektörü etkileyen mecra bağımsız her türlü iletişim çalışması. Çalışmanın ekine nedenini açıklayan gerekçe konulması gerekmektedir.