KRİSTAL ELMA KATEGORİLERİ

Kristal Elma Yarışması

Kristal Elma yarışması Film - TV & Sinema, Basın, Dijital, Medya, Açıkhava, Radyo, Kampanyalar, Entegre Kampanyalar, Uygulamada Mükemmellik, Doğrudan Pazarlama ve Bölge Yarışması olmak üzere 11 kategoride her yıl tekrarlanmak üzere düzenlenmektedir.

Yarışmanın temel amacı, Türkiye’de pazarlama iletişiminin yaratıcılık düzeyini yükseltmek; ajansların, çalışanlarının ve uygulamaya katkıda bulunanların özgün başarılarını belgelemektir.
Yarışmaya ilk kez 01 Ağustos 2015 – 15 Ağustos 2016 dönemi içinde yayınlanmış özgün çalışmalar katılabilir.

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm reklam ve medya ajansları, interaktif ajanslar, doğrudan pazarlama şirketleri ile reklam filmi yapım şirketleri, reklam filmi yönetmenleri, reklam müziği bestecileri ve fotoğraf sanatçıları, Kristal Elma yarışması yönetmeliğinde belirlenmiş olan kategori ve/veya ödüllere başvuruda bulunabilir.
Yarışmaya son başvuru tarihi 19 Ağustos 2016 saat 12:00'dır. Başvuru son tarihi kesindir.
 • Film - TV & Sinema kategorisi televizyon ve sinema mecralarında yayımlanmak amacıyla hazırlanan reklam filmlerine açıktır. Bu kategoride yarışan çalışmalar bir kampanyanın parçası olsa dahi söz konusu kampanyada bulunan her bir film için tekil olarak başvuru yapılmalıdır.
 • Bir film ile birden fazla kategoriye başvurmak mümkündür.
 • TV ve Sinema mecralarından farklı ortamlar (internet, mobil, vd) için hazırlanmış reklam filmleri "Dijital" bölümünün “Online Film” alt kategorisinde yarışabilir.
 • Bir online filmin, Film - TV & Sinema kategorisinde yarışmaya dahil olabilmesi için ulusal TV kanallarında belli bir medya planı çerçevesinde yayınlanmış olması gerekir.
 • Film - TV & Sinema kategorisinde sektörel bazda 21 alt kategori bulunmaktadır.
 • Film - TV & Sinema kategorisinde ödüller Altın, Gümüş ve Bronz Kristal Elma olarak verilir. Seçici Kurul, Altın Kristal Elma kazanan başvurular arasından seçimde bulunarak en iyi çalışmayı Film - TV & Sinema Büyük Ödülü'ne layık görür.
 • Tekil başvuru katılım ücreti: 340 + KDV
 • Basın kategorisi gazete ve dergi mecralarında yayımlanmak amacıyla hazırlanan ilanlara açıktır. Bu kategoride, bir kampanyanın parçası olsalar dahi her bir ilan için başvurular tekil olarak yapılmalıdır.
 • Aynı çalışma ile birden fazla kategoriye başvurmak mümkündür.
 • Basın kategorisinde sektörel bazda 21 alt kategori bulunmaktadır.
 • Basın kategorisinde ödüller Altın, Gümüş ve Bronz Kristal Elma olarak verilir. Seçici Kurul, Altın Kristal Elma kazanan başvurular arasından seçimde bulunarak en iyi çalışmayı Basın Büyük Ödülü'ne layık görür.
 • Tekil başvuru katılım ücreti: 340 + KDV
 • Dijital kategorisi internet ve teknolojiyi kullanarak hedef kitleye yaratıcı iletişim çözümleriyle ulaşan projelere açıktır.
 • Dijital Kampanya” kategorisinde, dijitali merkezine alan kampanyalar yarışacaktır. Fikri ve uygulamasıyla kampanya bütünlüğü taşıyan web siteleri, sosyal medya uygulamaları, seri filmler veya bunların iç içe geçtiği farklı kampanya kurguları bu kategoride yarışabilir. Kampanyada, konvansiyonel mecra kullanımı varsa, bu kullanım, dijital kampanyanın etkisini artırmak amacını taşımalıdır.
 • Dijital kategorisinde ödüller Altın, Gümüş ve Bronz Kristal Elma olarak verilir. Seçici Kurul, Altın Kristal Elma kazanan başvurular arasından seçimde bulunarak en iyi çalışmayı Dijital Büyük Ödülü'ne layık görür.
 • Dijital kategorisinde sektörel bazda 28 alt kategori bulunmaktadır.
 • Tekil başvuru katılım ücreti: 340 + KDV
 • D4 Dijital Kampanya başvuru katılım ücreti: 550 + KDV
 • Medya kategorisinde medya kullanımlarının/uygulamalarının başarısı ödüllendirilecektir.
 • Bu kategoride ayrıca "Yerel Medya Kulanımı", "Veriden Beslenen Yaratıcılık", "Entegre Kampanya" ve "Ürün ve Hizmet" bölümleri de bulunmaktadır.
 • Medya kategorisinde yarışan işler için başarı kriterleri şöyledir:
  1. Medya kullanımları, markanın ana sorununa ya da fırsatına dokunuyor mu?
  2. Medya kullanımları, markanın hedef kitlesi ile buluşmasını sağlayan bir strateji içeriyor mu?
  3. Medya kullanımı, güçlü bir içgörü taşıyor mu?
  4. Medya kullanımı ve uygulamalar, yaratıcı ve yenilikçi mi?
  5. Medya kullanımı, sorunun çözümü ya da fırsatın hayata geçirilmesinde beklenen etkiyi yarattı mı?
 • Dijital ile ilgili bölümlerde, yaratılan içeriğe değil, dijital mecra veya sosyal platformun nasıl kullanıldığına bakılarak değerlendirme yapılacaktır.
 • Medya kategorisinde ödüller Altın, Gümüş ve Bronz Kristal Elma olarak verilir. Seçici Kurul, Altın Kristal Elma kazanan başvurular arasından seçimde bulunarak en iyi çalışmayı Medya Büyük Ödülü'ne layık görür.
 • Tekil başvuru katılım ücreti: 340 + KDV
 • D01 En İyi Entegre Medya Kullanımı başvuru katılım ücreti: 550 + KDV
 • Kampanyalar kategorisinde TV, Basın, Açıkhava ve Radyo mecralarında yayınlanan, kampanya bütünlüğüne sahip 2 ve daha fazla kreatif kopyası olan çalışmalar değerlendirilir.
 • Kampanya kategorisi başvurularında değerlendirmek üzere yüklenen tüm kreatif kopyaların aynı zamanda yayımlanmış/hayata geçirilmiş olması şarttır.
 • Önceki yıl tekil olarak yarışan bir çalışma, sonraki yıl bir kampanyanın parçası olarak yarışmada yer alabilir. Ancak, önceki yıl yarışmaya kampanya olarak katılan çalışmalar, sonraki yıl kampanyanın parçası ya da tekil olarak yarışamaz.
 • Kampanyalar kategorisinde ödüller Altın, Gümüş ve Bronz Kristal Elma olarak verilir. Seçici Kurul, Altın Kristal Elma kazanan başvurular arasından seçimde bulunarak en iyi çalışmayı Kampanya/Entegre Kampanyalar Büyük Ödülü'ne layık görür.
 • Kampanyalar Kategorisi başvuru katılım ücreti: 550 + KDV
 • Entegre Kampanyalar kategorisinde medya planı doğrultusunda kullanılmış mecra sayısının en az 3 ve 3′ün üzerinde olduğu, film, basın, açıkhava, radyo, dijital ve sinemayı içeren kampanyalar yarışabilir. Başvuruların bahsi geçen mecralardan en az üçünde yayınlanmış birer çalışmadan oluşması gerekir. Dijital kategorisinde yer alan platformlar (örneğin web sitesi, sosyal medya, video paylaşım) farklı birer mecra olarak değerlendirilmez.
 • Entegre Kampanyalar kategorisinde ödüller Altın, Gümüş ve Bronz Kristal Elma olarak verilir. Seçici Kurul, Altın Kristal Elma kazanan başvurular arasından seçimde bulunarak en iyi çalışmayı Kampanya/Entegre Kampanyalar Büyük Ödülü'ne layık görür.
 • Entegre Kategorisi başvuru katılım ücreti: 550 + KDV
 • Kristal Elma'ya katılabilme koşullarına ve özelliklerine sahip reklamların gerçekleştirilmesindeki katkıları ödüllendirmek için, En İyi Reklam Müziği, En İyi Reklam Müziği Düzenleme, En İyi Reklam Fotoğrafı, En İyi Reklam Filmi Yönetmeni, En İyi Reklam Filmi Yapımı dallarında ve ayrıca En İyi Kast, En İyi Animasyon, Eli Acıman Reklam Metni, En iyi Arayüz Kullanımı, En İyi Seslendirme, En İyi Tipografi, En İyi İllüstrasyon, En İyi Sanat Yönetimi - Film, En İyi Sanat Yönetimi – Basılı İşler/Dijital, En İyi Kurumsal Kimlik, En İyi Ambalaj Tasarımı, En Yeni dallarında Uygulamada Mükemmellik Ödülü verilir.
 • Bu kategoride;
  1. En İyi Reklam Filmi Yönetmeni, En İyi Reklam Müziği, En İyi Reklam Müziği Düzenlemesi (“aranjman/remake”), En İyi Reklam Fotoğrafı dallarında sanatçıların veya film yapım, müzik yapım ve fotoğraf yapım şirketlerinin;
  2. En İyi Reklam Filmi Yapımı dalında reklam filmi yapım şirketinin;
  3. Kast ve Animasyon dallarında ajansın veya film yapım şirketinin;
  4. En İyi Seslendirme dalında ajansın veya dublaj menajerliği yapan şirketin;
  5. Eli Acıman Reklam Metni Özel Ödülü, En İyi Sanat Yönetimi (basılı işler/dijital & film ayrı olarak değerlendirilecektir), En İyi Tipografi, En İyi İllüstrasyon, En İyi Kurumsal Kimlik, En İyi Ambalaj Tasarımı ve En Yeni dallarında ajansın;
  katılım ücretini ödeyerek bizzat başvurması gerekir.
 • Uygulamada Mükemmellik kategorisi tekil başvurulara açıktır.
 • Uygulamada Mükemmellik Kategorisi başvuru ücreti: 340 + KDV
 • Açıkhava kategorisi ev dışı iletişim ve pazarlama çalışmalarındaki yaratıcılığı ödüllendirir. Kamuya açık alanlarda/mekanlarda tüketiciye dokunarak marka tecrübesine katkı sağlayan fikirler değerlendirilecektir.
 • Bu kategoride, bir kampanyanın parçası olsalar dahi her bir çalışma için başvurular tekil olarak yapılmalıdır.
 • Aynı çalışma ile birden fazla kategoriye başvurmak da mümkündür.
 • Açıkhava kategorisinde ödüller Altın, Gümüş ve Bronz Kristal Elma olarak verilir.
 • Tekil başvuru katılım ücreti: 340 + KDV
 • Bir radyo reklamının "Radyo" bölümünde yarışmaya katılabilmesi için, özellikle radyoda yayınlanmak amacıyla üretilmiş olması ya da bu mecraya özgü unsurlar içermesi gerekir. TV reklam filmlerinin söz düzenleri, müzikleri ve cıngılları ile söz düzeni ve cıngılın uzun veya kısa versiyonları bu dalda yarışmaya katılamaz.
 • Radyo kategorisinde ödüller Altın, Gümüş ve Bronz Kristal Elma olarak verilir.
 • Tekil başvuru katılım ücreti: 340 + KDV
 • Doğrudan Pazarlama kategorisinde seçilmiş hedef kitle ile marka arasında bire bir ilişki kuran, bağlılık yaratan, satın almaya teşvik eden, interaktif, somut, davetkar, katılımcı ve sonuçları ölçülebilen yaratıcı pazarlama iletişimi faaliyetleri değerlendirilir.
 • Bu kategoride ödüller Altın, Gümüş ve Bronz Kristal Elma olarak verilir.
 • Doğrudan Pazarlama kategorisi başvuru ücreti: 340 + KDV
 • Bölge yarışması Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Akdeniz, Güney Reklamcılar Dernekleri’ne üye olan ajansların katılımına açıktır.
 • Tek Mecralı Kampanya ve Entegre Kampanya alt kategorileri hariç diğer alt kategoriler tekil başvuruya açıktır
 • Bölge Yarışması tekil başvuru ücreti: 250 + KDV
 • Tek Mecralı Kampanya ve Entegre Kampanya başvuru ücreti: 325 + KDV