KRİSTAL ELMA KATEGORİLERİ

 • Yoğunluk sebebiyle, başvurular 14 Ağustos 2017 24:00'e kadar uzatılmıştır. Başvurular ücret farkı olmaksızın yapılabilecektir.
 • Başvuru sistemi 14 Ağustos 2017, 24:00 itibarıyla kapanacak ve yeni başvuru ya da başvuru değişikliği mümkün olmayacaktır.
 • Yarışmaya ilk kez 16 Ağustos 2016 – 01 Ağustos 2017 dönemi içinde yayınlanmış özgün çalışmalar katılabilir.
 • Türkiye’de faaliyet gösteren tüm reklam ve medya ajansları, interaktif ajanslar, doğrudan pazarlama şirketleri ile reklam filmi yapım şirketleri, reklam filmi yönetmenleri, reklam müziği bestecileri ve fotoğraf sanatçıları, Kristal Elma yarışması yönetmeliğinde belirlenmiş olan kategori ve/veya ödüllere başvuruda bulunabilir.
 • Film - TV & Sinema kategorisi televizyon ve sinema mecralarında yayımlanmak amacıyla hazırlanan reklam filmlerine açıktır
 • .
 • Kampanya bütünlüğü taşıyan TV & Sinema reklam filmleri de bu kategoride değerlendirilecek olup, her bir online film için tekil başvuru yapılmalıdır. Seçici kurul, kampanya bütünlüğü taşıdığı kanaatine vardığı filmleri bütünleştirerek, kampanya ödülü verebilir.
 • Bir film ile birden fazla kategoriye başvurmak mümkündür. Ancak, Toplumsal Sorumluluk kategorisinde yarışan çalışmalar Film - TV & Sinema bölümünde başka herhangi bir alt kategoriye başvuramaz
 • .
 • TV ve Sinema mecralarından farklı ortamlar (internet, mobil, vd) için hazırlanmış reklam filmleri "Online Film" kategorisinde yarışabilir.
 • Bir online filmin, Film - TV & Sinema kategorisinde yarışmaya dahil olabilmesi için ulusal TV kanallarında ya da dijital TV platformlarında belli bir medya planı çerçevesinde yayınlanmış olması gerekir.
 • Film - TV & Sinema kategorisinde sektörel bazda 16 alt kategori bulunmaktadır.
 • Film - TV & Sinema kategorisinde ödüller Altın, Gümüş ve Bronz Kristal Elma olarak verilir.
 • Seçici Kurul, Altın Kristal Elma kazanan başvurular arasından seçimde bulunarak en iyi çalışmayı Film - TV & Sinema Büyük Ödülü'ne layık görür.
 • Tekil başvuru katılım ücreti: 340 + KDV
 • Önemli Not: Başvurular için tanınacak olası uzatma sürelerinden sonra, başvuru sisteminin kapanış aşamasında, yapılacak yarışma başvuları ve/veya malzeme yüklemeleri için uygulanacak tekil katılım ücreti: 360 + KDV'dir
 • Online Film kategorisine sadece online mecralarda yayınlanmış reklam filmleri başvurabilir.
 • Kampanya bütünlüğü taşıyan online reklam filmleri de bu kategoride değerlendirilecek olup, her bir online film için tekil başvuru yapılmalıdır. Seçici kurul, kampanya bütünlüğü taşıdığı kanaatine vardığı filmleri bütünleştirerek, kampanya ödülü verebilir.
 • TV ya da sinema mecraları için üretilmiş filmlerin birebir olarak online platformlara yüklenmiş versiyonları bu kategoriye başvuramaz.
 • Sanal gerçeklik ve etkileşimli filmler de bu kategoride yarışabilir.
 • Bir online film ile birden fazla kategoriye başvurmak mümkündür. Ancak, Toplumsal Sorumluluk kategorisinde yarışan çalışmalar Online Film bölümünde başka herhangi bir alt kategoriye başvuramaz
 • .
 • Online Film kategorisinde sektörel bazda 17 alt kategori bulunmaktadır.
 • Online Film kategorisinde yarışan filmlerin video platformlarından herhangi birinde yayınlanmış örneğinin url’i başvuru formunda mutlaka belirtilmelidir.
 • Online Film bölümünün "Viral Film" alt kategorisinde yarışan çalışmalar diğer alt kategorilere başvuramaz
 • .
 • Viral film dışındaki alt kategorilerde proje filmi kabul edilmez. Bu alt kategoride, filmin "viral" performansını anlatma amaçlı yüklenecek proje filminin süresi en fazla 120 sn olmalıdır. Başvuranlar aynı zamanda sözkonusu filmin kendisini başvuru sistemine ayrıca yüklemeli ve url'ini de başvuru formunda belirtmelidir.
 • Online Film kategorisinde ödüller Altın, Gümüş ve Bronz Kristal Elma olarak verilir.
 • Seçici Kurul, Altın Kristal Elma kazanan başvurular arasından seçimde bulunarak en iyi çalışmayı Online Film Büyük Ödülü'ne layık görebilir.
 • Tekil başvuru katılım ücreti: 340 + KDV
 • Önemli Not: Başvurular için tanınacak olası uzatma sürelerinden sonra, başvuru sisteminin kapanış aşamasında, yapılacak yarışma başvuları ve/veya malzeme yüklemeleri için uygulanacak tekil katılım ücreti: 360 + KDV'dir
 • Basın kategorisi gazete ve dergi mecralarında yayımlanmak amacıyla hazırlanan basılı mecraların gücünü kullanadak hedef kitlelerine ulaşan çalışmalara açıktır.
 • Başvuru çalışmaları ulusal dağıtıma sahip gazete ya da dergilerde belli bir medya planı/bütçesiyle yayınlanmış olması gerekmektedir
 • .
 • Kampanya bütünlüğü taşıyan basın ilanları da bu kategoride değerlendirilecek olup, her bir ilan için tekil başvuru yapılmalıdır. Seçici kurul, kampanya bütünlüğü taşıdığı kanaatine vardığı filmleri bütünleştirerek, kampanya ödülü verebilir.
 • Bir ilan ile birden fazla kategoriye başvurmak mümkündür. Ancak, Toplumsal Sorumluluk kategorisinde yarışan çalışmalar Basın bölümünde başka herhangi bir alt kategoriye başvuramaz
 • .
 • Basın kategorisinde sektörel bazda 16 alt kategori bulunmaktadır.
 • Basın kategorisinde ödüller Altın, Gümüş ve Bronz Kristal Elma olarak verilir.
 • Seçici Kurul, Altın Kristal Elma kazanan başvurular arasından seçimde bulunarak en iyi çalışmayı Basın Büyük Ödülü'ne layık görür.
 • Tekil başvuru katılım ücreti: 340 + KDV
 • Önemli Not: Başvurular için tanınacak olası uzatma sürelerinden sonra, başvuru sisteminin kapanış aşamasında, yapılacak yarışma başvuları ve/veya malzeme yüklemeleri için uygulanacak tekil katılım ücreti: 360 + KDV'dir
 • Dijital kategorisi internet ve teknolojiyi kullanarak hedef kitleye yaratıcı iletişim çözümleriyle ulaşan projelere açıktır.
 • Dijital Kampanya” kategorisinde, dijitali merkezine alan kampanyalar yarışacaktır. Fikri ve uygulamasıyla kampanya bütünlüğü taşıyan web siteleri, sosyal medya uygulamaları, seri filmler veya bunların iç içe geçtiği farklı kampanya kurguları bu kategoride yarışabilir. Kampanyada, konvansiyonel mecra kullanımı varsa, bu kullanım, dijital kampanyanın etkisini artırmak amacını taşımalıdır.
 • Dijital kategorisinde ödüller Altın, Gümüş ve Bronz Kristal Elma olarak verilir.
 • Seçici Kurul, Altın Kristal Elma kazanan başvurular arasından seçimde bulunarak en iyi çalışmayı Dijital Büyük Ödülü'ne layık görür.
 • Dijital kategorisinde sektörel bazda 23 alt kategori bulunmaktadır.
 • Tekil başvuru katılım ücreti: 340 + KDV
 • D4 Dijital Kampanya başvuru katılım ücreti: 550 + KDV
 • Önemli Not: Başvurular için tanınacak olası uzatma sürelerinden sonra, başvuru sisteminin kapanış aşamasında, yapılacak yarışma başvuları ve/veya malzeme yüklemeleri için uygulanacak tekil katılım ücreti: 360 + KDV, D04 Dijital Kampanya katılım ücreti ise 605 + KDV'dir
 • Medya kategorisinde medya kullanımlarının/uygulamalarının başarısı ödüllendirilecektir.
 • Bu kategoride ayrıca "Yerel Medya Kulanımı", "Veriden Beslenen Yaratıcılık", "Entegre Kampanya" ve "Ürün ve Hizmet" bölümleri de bulunmaktadır.
 • Medya kategorisinde yarışan işler için başarı kriterleri şöyledir:
  1. Medya kullanımları, markanın ana sorununa ya da fırsatına dokunuyor mu?
  2. Medya kullanımları, markanın hedef kitlesi ile buluşmasını sağlayan bir strateji içeriyor mu?
  3. Medya kullanımı, güçlü bir içgörü taşıyor mu?
  4. Medya kullanımı ve uygulamalar, yaratıcı ve yenilikçi mi?
  5. Medya kullanımı, sorunun çözümü ya da fırsatın hayata geçirilmesinde beklenen etkiyi yarattı mı?
 • Dijital ile ilgili bölümlerde, yaratılan içeriğe değil, dijital mecra veya sosyal platformun nasıl kullanıldığına bakılarak değerlendirme yapılacaktır.
 • Medya kategorisinde 21 alt kategori bulunmaktadır.
 • Medya kategorisinde ödüller Altın, Gümüş ve Bronz Kristal Elma olarak verilir.
 • Seçici Kurul, Altın Kristal Elma kazanan başvurular arasından seçimde bulunarak en iyi çalışmayı Medya Büyük Ödülü'ne layık görür.
 • Tekil başvuru katılım ücreti: 340 + KDV
 • MD01 En İyi Entegre Medya Kullanımı başvuru katılım ücreti: 550 + KDV
 • Önemli Not: Başvurular için tanınacak olası uzatma sürelerinden sonra, başvuru sisteminin kapanış aşamasında, yapılacak yarışma başvuları ve/veya malzeme yüklemeleri için uygulanacak tekil katılım ücreti: 360 + KDV, MD01 En İyi Entegre Medya Kullanımı katılım ücreti ise 605 + KDV'dir
 • Entegre Kampanyalar kategorisinde belli bir medya planı/bütçesi doğrultusunda kullanılmış mecra sayısının en az 3 ve 3′ün üzerinde olduğu kampanyalar yarışabilir.
 • Başvuruların 3 ve daha fazla mecrada yayınlanmış en az birer çalışmadan oluşması gerekir.
 • Kristal Elma kategorileri başlıkları bütünsel olarak birer mecra olarak sayılır.
 • Entegre Kampanyalar kategorisinde 4 alt kategori bulunmaktadır.
 • Entegre Kampanyalar kategorisinde ödüller Altın, Gümüş ve Bronz Kristal Elma olarak verilir.
 • Seçici Kurul, Altın Kristal Elma kazanan başvurular arasından seçimde bulunarak en iyi çalışmayı Entegre Kampanya Büyük Ödülü'ne layık görür.
 • Entegre Kategorisi başvuru katılım ücreti: 550 + KDV
 • Önemli Not: Başvurular için tanınacak olası uzatma sürelerinden sonra, başvuru sisteminin kapanış aşamasında, yapılacak yarışma başvuları ve/veya malzeme yüklemeleri için uygulanacak tekil katılım ücreti: 605 + KDV'dir
 • Bu kategorideki başvurular sektör ayrımı gözetmeksizin tasarım ilkelerine uygun olarak değerlendirilir.
 • Ürünlerin satışı ve teşhiri için kullanılan ambalajlar için gerçekleştirilen çalışmalar, promosyon malzemeleri, faaliyet raporları ve kurumsal iletişim malzemeleri ile kitap ya da kitap kapak tasarımlarında birer örneğin Reklamcılar Derneği'ne seçici kurul değerlendirmelerinde kullanılmak üzere gönderilmesi gerekmektedir.
 • Tasarım kategorisinde yarışan çalışmaların hayata geçirilmiş olması gerekir; eskiz ya da prototip aşamasındaki çalışmalar kabul edilmeyecektir.
 • Tasarım kategorisinde zaman ve mecra içerisinde anlatılan marka hikayesini içeren veya kişisel deneyim yaratan mesajlar içeren çalışmaların değerlendirildiği alt kategoriler de mevcuttur. Bu alt kategorilerdeki başvurular hedef kitlenin kendilerine sunulan deneyimi neden dikkate değer, anlamlı ve hatırlanabilir bulduğunu ortaya koymalıdır. Bu tip çalışmalarda canlı deneyimlerin gösterildiği ve insanların nasıl eyleme geçirildiğini sunan ve 120 sn'yi aşmayan vaka filmlerinin sisteme yüklenmesi tavsiye edilir.
 • Tasarım kategorisinde 21 alt kategori bulunmaktadır.
 • Bu yıl ilk defa yarışma kapsamına alınan Tasarım kategorisinde lansmana özel
 • Entegre Kategorisi başvuru katılım ücreti: 200 + KDV'dir
 • .
 • Önemli Not: Başvurular için tanınacak olası uzatma sürelerinden sonra, başvuru sisteminin kapanış aşamasında, yapılacak yarışma başvuları ve/veya malzeme yüklemeleri için uygulanacak tekil katılım ücreti: 220 + KDV'dir
 • Kristal Elma'ya katılabilme koşullarına ve özelliklerine sahip reklamların gerçekleştirilmesindeki katkıları ödüllendirmek için Eli Acıman Reklam Metni Ödülü, En İyi Animasyon, En İyi Kast, En İyi Reklam Filmi Yönetmeni, En İyi Reklam Filmi Yapımı, En İyi Seslendirme, En İyi Ses Tasarımı, En İyi Reklam Müziği/Jingle, En İyi Reklam Müziği/Film Müziği, En İyi Reklam Müziği Düzenlemesi dallarında Uygulamada Mükemmellik Ödülü verilir.
 • Bu kategoride;
  1. En İyi Reklam Filmi Yönetmeni, En İyi Reklam Müziği/Jingle, En İyi Reklam Müziği/Film Müziği,, En İyi Reklam Müziği Düzenlemesi (“aranjman/remake”) sanatçıların veya ilgili film yapın/prodüksiyon veya müzik yapım şirketlerinin;
  2. En İyi Reklam Filmi Yapımı dalında reklam filmi yapın/prodüksiyon şirketinin;
  3. Kast ve Animasyon dallarında ilgili ajansın, film yapın/prodüksiyon veya kast ajansının şirketinin;
  4. En İyi Seslendirme ve En İyi Saes Tasarımı dalında ajansın, yapın/prodüksiyon veya dublaj menajerliği yapan şirketin;
  katılım ücretini ödeyerek bizzat başvurması gerekir.
 • En İyi Reklam Filmi Yönetmeni, En İyi Reklam Müziği/Jingle, En İyi Reklam Müziği/Film Müziği,, En İyi Reklam Müziği Düzenlemesi (“aranjman/remake”) kategorilerine özünde kreatif/dijital ajans olarak faaliyet gösteren kuruluşlar başvuramaz. Söz konusu durumlarda, eserin sahibi sanatçıdan ya da yapım/prodüksiyon şirketinden izin alınmalı ve başvuru formunda eser sahibi ve/veya yapım/prodüksiyon şirketi belirtilmelidir. Bu kategorilere başvuran çalışmaların Kristal Elma kazanması durumunda, ödül eser sahibine ya da yapım/prodüksiyon şirketine takdim edilecektir. Seçici kurul başvuru koşullarını karşılayaman çalışmaları, şayet değerlendirme aşamasına gelmişlerse, eleme hakkını saklı tutar.
 • Uygulamada Mükemmellik kategorisinde 11 alt kategori bulunmaktadır.
 • Uygulamada Mükemmellik kategorisi tekil başvurulara açıktır.
 • Uygulamada Mükemmellik Kategorisi başvuru ücreti: 340 + KDV
 • Önemli Not: Başvurular için tanınacak olası uzatma sürelerinden sonra, başvuru sisteminin kapanış aşamasında, yapılacak yarışma başvuları ve/veya malzeme yüklemeleri için uygulanacak tekil katılım ücreti: 360 + KDV'dir
 • Açıkhava kategorisi ev dışı iletişim ve pazarlama çalışmalarındaki yaratıcılığı ödüllendirir.
 • Kamuya açık alanlarda/mekanlarda tüketiciye dokunarak marka tecrübesine katkı sağlayan fikirler değerlendirilecektir.
 • Bu kategoride yarışan çalışmaların açıkhava mecrası için yaratılmış olması gerekmektedir. Poster, Billboard alt kategorisinde basın ilanlarının birebir açıkhava uygulamaları kabul edilmeyecektir. Bu kategoriye dahil olan çalışmaların sahada uygulanmış halini gösteren fotoğlar kanıt olarak başvuru sistemine yüklenmelidir.
 • Kampanya bütünlüğü taşıyan basın ilanları da bu kategoride değerlendirilecek olup, her bir çalışma için tekil başvuru yapılmalıdır. Seçici kurul, kampanya bütünlüğü taşıdığı kanaatine vardığı filmleri bütünleştirerek, kampanya ödülü verebilir.
 • Aynı çalışma ile birden fazla alt kategoriye başvurmak da mümkündür.
 • Açıkhava kategorisinde 11 alt kategori bulunmaktadır.
 • Açıkhava kategorisinde ödüller Altın, Gümüş ve Bronz Kristal Elma olarak verilir.
 • Açıkhava Kategorisi başvuru ücreti: 340 + KDV
 • Önemli Not: Başvurular için tanınacak olası uzatma sürelerinden sonra, başvuru sisteminin kapanış aşamasında, yapılacak yarışma başvuları ve/veya malzeme yüklemeleri için uygulanacak tekil katılım ücreti: 360 + KDV'dir
 • Bir radyo reklamının "Radyo" bölümünde yarışmaya katılabilmesi için, özellikle radyoda yayınlanmak amacıyla üretilmiş olması ya da bu mecraya özgü unsurlar içermesi gerekir.
 • TV reklam filmlerinin söz düzenleri, müzikleri ve cıngılları ile söz düzeni ve cıngılın uzun veya kısa versiyonları bu dalda yarışmaya katılamaz.
 • Bu kategoriye başvuracak çalışmaların, farklı frekanslar üzerinden olsa da, ulusal kapsam/erişime sahip radyo kanallarında yayınlanmış olması gerekmektedir.
 • Radyo kategorisinde 4 alt kategori bulunmaktadır.
 • Radyo kategorisinde ödüller Altın, Gümüş ve Bronz Kristal Elma olarak verilir.
 • Radyo Kategorisi başvuru ücreti: 340 + KDV
 • Önemli Not: Başvurular için tanınacak olası uzatma sürelerinden sonra, başvuru sisteminin kapanış aşamasında, yapılacak yarışma başvuları ve/veya malzeme yüklemeleri için uygulanacak tekil katılım ücreti: 360 + KDV'dir
 • Promosyon Aktivasyon & Doğrudan Pazarlama kategorisinde seçilmiş hedef kitle ile marka arasında bire bir ilişki kuran, bağlılık yaratan, satın almaya teşvik eden, interaktif, somut, davetkar, katılımcı ve sonuçları ölçülebilen yaratıcı pazarlama iletişimi faaliyetleri değerlendirilir.
 • Promosyon Aktivasyon & Doğrudan Pazarlama kategorisinde 6 alt kategori bulunmaktadır.
 • Bu kategoride ödüller Altın, Gümüş ve Bronz Kristal Elma olarak verilir.
 • Promosyon Aktivasyon & Doğrudan Pazarlama Kategorisi Tekil başvuru ücreti: 340 + KDV
 • Çok Mecralı Promosyon Kampanyası başvuru ücreti: 550 + KDV
 • Önemli Not: Başvurular için tanınacak olası uzatma sürelerinden sonra, başvuru sisteminin kapanış aşamasında, yapılacak yarışma başvuları ve/veya malzeme yüklemeleri için uygulanacak tekil katılım ücreti: 360 + KDV, Çok Mecralı Promosyon Kampanyası için : 605 + KDV'dir
 • Bölge Yarışması Türkiye çapında bulunan, İstanbul dışındaki Reklamcılar Dernekleri’ne üye olan ajansların katılımına açıktır.
 • Bölge Yarışması kategorisinde 9 alt kategori bulunmaktadır.
 • Medya kategorisinde ödüller Altın, Gümüş ve Bronz Kristal Elma olarak verilir.
 • Seçici Kurul, Altın Kristal Elma kazanan başvurular arasından seçimde bulunarak en iyi çalışmayı Bölge Yarışması Büyük Ödülü'ne layık görür.
 • Tek Mecralı Kampanya ve Entegre Kampanya alt kategorileri hariç diğer alt kategoriler tekil başvuruya açıktır
 • Bölge Yarışması tekil başvuru ücreti: 200 + KDV
 • Tek Mecralı Kampanya ve Entegre Kampanya başvuru ücreti: 325 + KDV
 • Önemli Not: Başvurular için tanınacak olası uzatma sürelerinden sonra, başvuru sisteminin kapanış aşamasında, yapılacak yarışma başvuları ve/veya malzeme yüklemeleri için uygulanacak tekil katılım ücreti: 220 + KDV, Tek Mecralı Kampanya ve Entegre Kampanya katılım ücreti ise 355 + KDV'dir