Ücretler & İade Koşulları

Ücretlendirme

 • Entegre Kampanya ve Kampanyalar kategorilerinin bütünü, Dijital "D4 Kampanya ve Medya", D Entegre Kampanya" alt kategorileri katılım ücreti: 550+KDV
 • Bölgeler Yarışması Tek Mecralı Kampanyalar ve Entegre Kampanyalar Kategorilerinde başvuru ücreti: 325+KDV
 • Tekil başvuru ücreti: 340+KDV
 • Bölgeler Yarışması tekil başvuru ücreti: 250+ KDV
 • Teaser” ve açış için tek başvuru ücreti ödenir.

İadeler

 • Başvuru ücretleri aşağıdaki durumlarda geri ödenir:
  • Kristal Elma yarışması askı sürecinden önce ödemesi yapılan ancak yazılı olarak bildirilen geri çekme talebi ile iptal edilmek istenen tüm başvurular.
  • Askı sürecinde oluşabilecek özgünlük itirazları ve Başvuru & Özgünlük Komitesi'nin bu itirazları geçerli bulması durumuna istinaden yazılı olarak bildirilen geri çekme talepleri.
 • Seçici Kurulların toplanması ve çalışmaları değerlendirmeye başlamasından sonra oluşabilecek herhangi bir sebepten dolayı başvuru sahipleri işlerini yarışmadan geri çekme hakkına sahiptir. Geri çekme talebi yazılı olarak Reklamcılar Derneği'ne bildirilmelidir. Bu ve benzeri durumlarda başvuru ücreti iade edilmez.