YÖNETMELİK

Kategori Ayrımı

Film-TV ve Sinema bölümünde çalışmalar 16 ayrı kategoride değerlendirilir.

 • Online Film bölümünde çalışmalar 17 ayrı kategoride değerlendirilir.
 • Basın bölümünde çalışmalar 16 ayrı kategoride değerlendirilir.
 • Açıkhava bölümünde çalışmalar 11 ayrı kategoride değerlendirilir.
 • Radyo bölümünde çalışmalar 5 ayrı kategoride değerlendirilir.
 • Entegre kampanyalar bölümünde çalışmalar 5 ayrı kategoride değerlendirilir.
 • Dijital, Sosyal Medya ve Aktivasyon bölümde çalışmalar 23 ayrı kategoride değerlendirilir.
 • Medya bölümünde çalışmalar 22 ayrı kategoride değerlendirilir.
 • Tasarım bölümünde çalışmalar 19 ayrı kategoride değerlendirilir.
 • Uygulamada Mükemmellik bölümünde çalışmalar 11 ayrı kategoride değerlendirilir.
 • Bölge Yarışması bölümünde çalışmalar 9 ayrı kategoride değerlendirilir.
 • Tasarım ve Uygulamada Mükemmellik ödüllerinde (Eli Acıman Reklam Metni Ödülü, En İyi Animasyon, En İyi Kast, En İyi Reklam Filmi Yapımı, En İyi Reklam Filmi Yönetmeni, En İyi Seslendirme, En İyi Ses Tasarımı, En İyi Sanat Yönetimi/Film, En İyi Reklam Müziği/Jingle, En İyi Reklam Müziği/Film Müziği, En İyi Reklam Müziği Düzenlemesi) ve Medya (ME - Ürün & Hizmet hariç) bölümlerinde sektörel kategori ayrımı gözetilmez.
 • Entegre Kampanyalar kategorisinde belli fikri, belli bir medya planı ve bütçesi doğrultusunda hedef kitleye en az üç farklı mecrayı kullanarak bütünsel bir mükemmellik içerisinde sunan kampanyalar yarışabilir. Başvuruların bahsi geçen mecralardan en az üçünde yayınlanmış birer çalışmadan oluşması yeterlidir. Yarışmanın ana kategorilerinde yer alan farklı alt kategoriler farklı birer mecra olarak değerlendirilmez.
 • “Dijital, Sosyal Medya ve Aktivasyon” ana kategorisinde, dijitali merkezine alan kampanyalar yarışacaktır. Fikri ve uygulamasıyla kampanya bütünlüğü taşıyan web siteleri, sosyal medya uygulamaları, seri filmler veya bunların iç içe geçtiği farklı kampanya kurguları bu kategoride yarışabilir. Kampanyada, konvansiyonel mecra kullanımı varsa, bu kullanım, dijital kampanyanın etkisini artırmak amacını taşımalıdır.
 • Bir sinema reklam filminin Film- TV & Sinema kategorisinde yarışmaya katılabilmesi için, özellikle sinemada gösterilmek amacıyla çekilmiş olması ve sinemada gösterildiği şekilde birebir TV’de yayınlanmamış olması gerekir. TV reklam filmlerinin uzun versiyonları bu bölümde yarışmaya katılamaz. Ancak, bir TV reklam filmine sinemaya özgü planlar eklenmişse yarışmaya katılmak mümkündür.
 • Bir Online Filmin, “Film- TV ve Sinema Filmi” kategorisinde yarışmaya dahil olabilmesi için birden fazla ulusal TV kanalında belli bir medya planı ve bütçesi çerçevesinde yayınlanmış olması gerekir.
 • TV ve Sinema filmlerinin video paylaşım mantığına/hedefine uygun olarak dijital ortama yüklenmiş versiyonları Online Film kategorisinde yarışabilir. Ancak, söz konusu filmlerin internet ortamına yüklenmiş birebir kopyaları Online Film kategorisine başvuramaz.
 • Bir radyo reklamının “Radyo” bölümünde yarışmaya katılabilmesi için, özellikle radyoda yayınlanmak amacıyla üretilmiş olması ya da bu mecraya özgü unsurlar içermesi gerekir. TV reklam filmlerinin söz düzenleri, müzikleri ve cıngılları ile söz düzeni ve cıngılın uzun veya kısa versiyonları bu dalda yarışmaya katılamaz.