YÖNETMELİK

Değerlendirme Yöntemi

Değerlendirmeler, “Başvuruların Askıya Alınması”, “Ön Eleme” ve “Ana Değerlendirme” olmak üzere üç aşamada yapılır.

 • Başvuruların Askıya Alınması
  Başvurular, özgünlük açısından incelenebilmeleri açısından son başvuru tarihini izleyen yedi iş gününe kadar tüm sektöre açılır. Bu süreç zarfında gelebilecek itiraz prosedürüne uygun tüm özgünlük/kategori itirazları Başvuru ve Özgünlük Komitesi tarafından değerlendirilir. (bkz. G. İtiraz)
 • Ön Eleme
  Başvuruların Askı süreci sonrasında Seçici Kurul ön elemeleri tüm üyelerin toplanmasıyla veya online gerçekleştirir
 • Ana Değerlendirme
  Kristal Elma yarışmasında ödüller Seçici Kurullar tarafından gerçekleştirilen “Ana Değerlendirme” ile belirlenir. Ana Değerlendirme süreci 3 tam gün kadardır, Seçici Kurul gerek duyarsa Ana Değerlendirme süresini uzatabilir
 • Seçici Kurul Üyeleri, “Ana Değerlendirme”de aynı kategoride finale kalan başvuruları tek tek izleyerek “Puanlama” bölümünde açıklanan yöntemle değerlendirmelerini yapar. Gerekli görülürse, puanlama öncesi aynı kategorideki başvurular toplu olarak izlenir.
 • “Ana Değerlendirme” sürecinde, her çalışma için Seçici Kurul üyeleri tarafından verilen puanlar belli sürelerde ekrana yansıtılır.
 • Seçici Kurul üyeleri değerlendirme çalışmaları sırasında görüş alışverişinde bulunabilir. Seçici Kurul Başkanı “Ana Değerlendirme”nin her aşamasında sonuçlar hakkında bilgi sahibi olur; kategoriler arası tutarlılığı ve değerlendirme dengesini sağlamak amacıyla gerekli gördüğünde görüşme açabilir, puanlamanın tekrarlanmasını önerebilir.
 • Seçici Kurul üyeleri her üç aşamada çalışmaları özgünlük açısından da inceler. Özgün olmadığı düşünülen reklam olursa, “G. İtiraz” bölümünde açıklanan yol izlenir.