YÖNETMELİK

Medya Dışında Tüm Diğer Kategoriler

  • Seçici Kurul Üyelerinin kişisel değerlendirmelerini yaparken göz önünde bulundurdukları ölçütler arasında fikrin yaratıcılığı/özgünlüğü; fikrin hedef kitleye aktarımındaki başarısı, fikrin uygulamadaki başarısı yer alır. Fikir markanın hedef kitle tarafından fark edilmesi ve/veya tercih edilmesini sağlayan ayırt edici unsurdur.
  • Bu ölçütlerle birlikte, başvurulardaki toplumsal sorumluluk, toplumsal ve kültürel değerlere saygı ve katkı, tüketicinin korunması, çevrenin korunması, doğruluk ve dürüstlük gibi unsurlar da önemle dikkate alınır.
  • Ana elemede 60+ sistemi uygulanır, kısa listed yer alan her başvuru asgari 60 puan olmak üzere oylanacaktır.