YÖNETMELİK

Medya Kategorisi

 • Medya kullanım ve uygulamalarındaki yaratıcılığı değerlendiren bu bölüm, giderek artan tüketici dokunma noktalarında verilen mesajların ayrışmasına katkı sağlayan medya kullanımını ödüllendiren kategoriler içermektedir.
 • Medya bölümünün, aynı zamanda, farklı tüketici dokunma noktalarının pazarlama iletişimi mecrası olarak gelişimini sağlayacak fikirlere cesaret vereceği düşünülmektedir.
 • Bu bölümde, başarılı işler, hedef kitleyi ve marka ile ilişkisini anlamaya, oluşturulan stratejinin seçilen tüketici dokunma noktalarında yaratıcı, yenilikçi bir şekilde uygulanmasına ve uygulamanın iş sonuçlarına nasıl pozitif katkı sağladığına göre seçilecektir.
 • Medya jürisi değerlendirme ölçütleri şunlar olacaktır:KRİSTAL ELMA 2018 YÖNETMELİK
 • Hedef kitle (tüketici) iç görüsü, amaca yönelik strateji ve fikir ( %30) Mecra uygulaması hangi pazarlama, iletişim amacına yönelik uygulandı? Hedef kitlesi kimdir? Hedef kitlenin marka ile bağlantısı ve mecrayı tüketmeye yönelik iç görüleri nelerdir? Marka ve hedef kitle ile bağlantılı strateji ve yaratıcı fikir nedir?
 • Yaratıcı fikrin medya uygulaması (%50)
  Yaratıcı fikir medyada ne şekilde uygulandı? Mecra ne denli iyi ve yaratıcı bir biçimde kullanılmıştır? Örneğin: En iyi gazete kullanımı kategorisinde yarışan bir çalışmada; tanıtımı yapılan ürün/kategoriden bağımsız olarak spesifik bir şekilde “gazete” nin “mecra” olarak ne kadar iyi ve yaratıcı kullanıldığına göre karar verilecektir. Pazarlama iletişimi malzemeleri olarak ne kadar yaratıcı olduğu değerlendirme dışındadır.
 • Etkin sonuç (%20)
  İletişim çalışmasının sonuçları ve markaya katkısı ne oldu? Medya uygulaması öncesi belirtilen ve uygulamayı doğuran iletişim/marka sorunu ya da durumu, uygulamadan nasıl etkilendi?
 • Araştırma ile tespit edilmiş erişim ve geri dönüş verilerinin yanı sıra, müşteri geribildirimi, halkla ilişkiler etkisi gibi kantitatif veri gerektirmeyen, ancak uygulamanın sonucu ile ilgili bilgi veren açıklamalar da başvuruya eklenebilecektir.