YÖNETMELİK

Puanlama Yöntemi

 • i. Ön Eleme
  Seçici Kurul Üyeleri Ön Eleme aşamasında online ya da tüm üyelerin toplanmasıyla “1-2-3” ölçeğiyle, ana değerlendirmeler için Ana Değerlendirme aşamasına geçecek çalışmaların yer aldığı kısa listeleri oluşturur. Ortalamada 1,8 ve üzeri olan çalışmalar Ana Değerlendirme aşamasına geçer.
  Seçici Kurulu üyeleri kendi ajansları ya da tüzel yapısı farklı olmayan gruplara ait başvurulara puan veremez.
 • ii. Ana Değerlendirme
  Değerlendirme yöntemi kapalı puanlamadır. 60+ sistemi uygulanacaktır. Bir başvurunun aldığı toplam puan – varsa- çalışması bulunduğu için puanlamaya katılamayan Seçici Kurul üyesi dışındaki üye sayısına bölünerek, ortalama puan bulunur.
  Sıralamada ortalama puan esas alınır. Ortalama puanın hesaplanmasında sayılar, tam sayıdan sonraki iki basamak üzerinden yürütülür. Ortalama puanı hesaplamak için, verilen en yüksek ve en düşük puanlar hesaplama dışında bırakılır, geriye kalan puanlar toplanır, puanlamaya katılamayan Seçici Kurul üyesi/üyeleri ile, en yüksek, en düşük puanları veren iki üye dışındaki Seçici Kurul üye sayısına bölünerek o çalışmanın aldığı ortalama puan bulunur.
  Seçici Kurul Başkanı puanlamaya katılmaz. Seçici Kurulu üyeleri kendi ajansları ya da tüzel yapısı farklı olmayan gruplara ait başvurulara puan veremez.