YÖNETMELİK

Fikri Mülkiyet Hakları

  • Katılımcı, yarışmaya katılım formunu göndermekle, yarattığı/tasarladığı/vücuda getirdiği reklam ve/veya pazarlama iletişim kampanyasına ilişkin olarak, söz konusu kampanyayı oluşturan bilgi, belge, çizim, resim, müzik vesair her türlü öğenin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında sahibi olduğunu veya eser sahiplerinden akdettiği/akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde tüm bu bilgi ve belgelerin mali haklarını yer, süre, sayı sınırlaması olmaksızın devir aldığını ve Katılımcı olarak bu hakların sahibi olduğunu, buna göre de, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun
  • 21. maddesinde düzenlenen “İşleme Hakkı”nı,
  • 22. maddesinde belirtilen “Çoğaltma Hakkı”nı,
  • 23.maddesinde yer alan “Yayma Hakkı”nı,
  • 24. maddesinde düzenlenen “Temsil Hakkı”nı ve
  • 25. maddesinde yer alan “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı”nı kullanma hakkını bilabedel süre, yer, sayı ve muhteva itibariyle sadece Kristal Elma ile ilgili iletişim mecralarında ve etkinliklerde kullanılmak üzere gayrimahdut olarak Reklamcılar Derneği’ne devredeceğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir
  • Katılımcı, reklam veya pazarlama iletişim kampanyasını oluşturan tüm bu bilgi, belge, çizim, resim, müzik dahil her türlü öğenin vücuda getirilmesinde emeği geçmiş tüm kişilerin, FSEK uyarınca doğmuş ve doğacak her türlü haklarının, sadece Kristal Elma ile ilgili iletişim mecralarında ve etkinliklerde kullanılmak üzere Reklamcılar Derneği’ne geri dönülmez biçimde devrinden sorumludur.
  • Katılımcı, hak sahiplerinden veya üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü hak ve /veya talepleri üstleneceğini, hukuki ve cezai takiplerden sorumlu olacaktır.