YÖNETMELİK

Katılım Şartları

  • Reklamcılar Derneği’nin Kristal Elma yarışmasına, mevzuat gereğince, Türkiye’de ve Kıbrıs’ta faaliyet gösteren tüm reklam ve medya ajansları, interaktif ajanslar, doğrudan pazarlama şirketleri ile reklam filmi yapım şirketleri, reklam filmi yönetmenleri, reklam müziği bestecileri ve fotoğraf sanatçıları, illüstratörler, grafik tasarımcılar bu yönetmelikte belirlenmiş olan kategori ve/veya ödüllere başvuruda bulunabilir.
  • Yapım/prodüksiyon şirketleri (film, müzik, fotoğraf, animasyon vb.) ve eser sahipleri Uygulamada Mükemmellik bölümü ve Tasarım Fotoğraf/Rötüş alt kategorisi dışında başka herhangi bir kategoride yarışamaz. Kreatif/dijital/medya ajansları, bu En İyi Reklam Filmi Yapımı, En İyi Reklam Filmi yönetimi ve 3 alt kategoriden oluşan müzik kategorisine doğrudan başvuramaz.
  • Kristal Elma yarışması çoklu katılım olanağı da sağlamaktadır. Çoklu katılım hem iletişimdeki yakınsamanın, hem de fikri mülkiyetin sektörümüz için taşıdığı önemin altını çizmektedir. Başvuran “Ana Ajans” ve “Reklamveren”in yanı sıra dört adedi geçmemek kaydıyla “Katkıda Bulunan Ajanslar”, Kristal Elma Yarışması başvurusu künyesinde yer verilebilir. “Katkıda Bulunan Ajanslar” terimi genel anlamda kullanılmış olup yerine göre yapım/prodüksiyon şirketleri ve eser sahiplerinin isimleri de bu bölümde yer alabilir. Başvuran ana ajansın veya katkıda bulunan ajans(lar)ın yaratıcı, interaktif, medya, doğrudan pazarlama, etkinlik, halkla ilişkiler gibi alanlardan olması mümkündür. Başvuru formundaki ajans ve künye bilgilerinin doğruluğu başvuruyu yapan kurum/kişi tarafından üstlenmektedir. İhtilaf durumunda ilgili reklamverenin görüşü esas alınır. Reklamcılar Derneği, bilgilerin doğruluğu ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez.
  • Başvuruda bulunan kurumların kendi tanıtımları ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için bilâ-bedel hazırladıkları reklamlar/projeler dışında kalan tüm diğer çalışmalar standart ajans – reklamveren ticari ilişkisi çerçevesinde vücut bulmuş olmalıdır. Bu çalışmalar ile ilgili tüm medya ve uygulama maliyetleri reklamveren tarafından karşılanmış olmalıdır.
  • Reklamveren tarafından “in-house” üretilmiş iletişim çalışmaları Kristal Elma Yarışması’na katılamaz. Ayrıca, özünde reklam mecrası işlevini gören kuruluşlar da Kristal Elma Yarışması’nın kapsamı dışındadır.
  • Seçici Kurul Değerlendirme sürecinde gelebilecek herhangi bir talep neticesinde, reklamveren ile temasa geçilerek çalışmaların uygulaması ve/veya medya planı hakkında ek bilgi istenebilir.
  • Bölge Yarışması’na İstanbul dışında illerde bulunan Reklamcılar Derneği’ne üye ajanslar katılabilir.
  • Yarışmaya katılan çalışmalar işbu yönetmelikte belirtilen teknik özelliklere sadık kalacak biçimde gönderilmeli, üzerlerinde yarışma için tahrifat yapılmamalıdır. Yabancı dilde hazırlanan reklam filmlerinde ve/veya proje filmlerinde Türkçe dublaj ya da alt yazı bulunabilir.