YÖNETMELİK

Özgünlük

 • Katılımda temel koşul, başvuruların Türkiye’de ve Kıbrıs’ta yaratılmış, özgün çalışmalar olmasıdır.
 • Başvurular, yarışma dönemi olarak belirtilen tarihler dahilinde Türkçe veya yabancı dilde, ulusal ve/veya uluslararası mecralarda yayınlanmış olabilir. Yarışmaya katılacak çalışmaların yapımı ve/veya yönetimi, yurtdışında yerli veya yabancı ekiplerce gerçekleştirilmiş olabilir.
 • Küresel pazarlama iletişimi stratejilerini yerel yaratıcı kavramlarla destekleyen markaların artması, “özgünlük” anlayışını yeniden tanımlama gereği doğurmaktadır. Bu doğrultuda küresel iletişim stratejisi uygulamakla birlikte; yerel yaratıcı kavramlar ve özgün uygulamalarla oluşturulmuş çalışmalar Kristal Elma’ya başvuruda bulunabilir. Özgünlük boyutunun saptanabilmesi açısından, bu nitelikteki çalışmaların başvurusu dayandıkları uluslararası stratejiyi de örnekleyecek biçimde yapılmalıdır. Seçici Kurul her iki çalışmayı özgünlük boyutuyla inceleme yetkisine sahiptir.
 • Özgünlük konusunda sorumluluk bizzat yarışma başvurusunda bulunan kurum/kişilerdedir. Yarışmaya katılan her başvuru özgün olduğu varsayımıyla ele alınır ve değerlendirilir.
 • Özgünlük konusundaki itirazlar, bu yönetmeliğin “G. İtiraz” bölümündeki kurallara uygun olarak ele alınır.
 • i. Başvuru ve Özgünlük Komitesi
  Başvuru ve Özgünlük Komitesi Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir başkan ve en fazla 6 üye olmak üzere toplamda yedi üyeden oluşur.
 • Yarışmaya katılan başvuruların doğru kategorilerde yarışıp yarışmadıkları ve özgün olup olmadıkları ile ilgili yarışmanın askı sürecinde gelebilecek tüm itirazlar Başvuru ve Özgünlük Komitesi tarafından incelenir. Komite, kararları başvuru sahiplerine ve/veya Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu’na iletir
 • Başvuru ve Özgünlük Değerlendirme Komitesi:
  • Çalışmaların askıya alınması ve ön eleme süreçlerinde gelebilecek özgünlük/kategori itirazlarını değerlendirir, Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu’na iletir.
  • Ödüllerin açıklanmasından sonra gelebilecek itirazları değerlendirir, gerek görürse inceleme başlatır ve sonuçları karar alınması için Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu’na aktarır
 • Başvuru ve Özgünlük Komitesi’nin özgünlük ve/veya kategori değişim konusunda tavsiyeleri doğrultusunda Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu tarafından alınacak karar kesin ve bağlayıcıdır.
 • Komite üyeleri, kendi ajansları ya da tüzel yapısı farklı olmayan gruplara ait başvuruların değerlendirilmesinde görüş bildiremez.
 • Başvuru ve Özgünlük Değerlendirme Komitesi tarafından başvuru aşamasında yarışmaya katılmak için gereken koşullara sahip olmadığı sonucuna varılan veya kategorisi değiştirilen başvurular geri çekilebilir; bu işlem Seçici Kurul Ön Eleme Süreci öncesi gerçekleşirse katılım ücreti ilgili kuruluşa/kişiye iade edilir.
 • Özgünlük açısından sorunlu görüldüğü halde geri çekilmeyen çalışmalar, Seçici Kurul tarafından gerçekleştirilecek ön eleme ve ana değerlendirme aşamalarına Başvuru ve Özgünlük Komitesi karar notu ile birlikte dahil edilir.
 • Katılan başvuruların özgünlüğü ile ilgili son karar Kristal Elma Seçici Kurulu’na aittir. Kristal Elma Seçici Kurul’u yarışmaya katılan başvuruları, bulundukları kategoriler dahilinde değerlendirir.
 • Ön eleme sürecinin başladığı 10 Eylül 2018 ve sonrasında başvurular yazılı talep üzerine geri çekilebilir, ancak katılım bedelleri geri ödenmez.