YÖNETMELİK

Askı Sürecinde İtiraz

  • www.kristalelmafestivali.com sitesinde askıya çıkartılan başvurular hakkında özgünlük, katılım koşullarına uygunluk ve kategoriye uygunluk bakımından yapılabilecek tüm itirazlar askı sürecinin başlangıcından itibaren 5 güne kadar web sitesindeki online formu gerekçeleri ile birlikte doldurularak ve kanıtlar yüklenerek gerçekleştirilir. Reklamcılar Derneği askı süresini uzatma hakkını saklı tutar.
  • İtiraz hakkına ilgili yılın yarışmasında başvurusu bulunan kurumlar/kişiler ve ilgili yılın Seçici Kurul Üyeleri’nin yanı sıra Reklamcılar Derneği ile Reklamcılık Vakfı üyeleri sahiptir. İtiraz prosedürüne uymayan talepler hakkında işlem yapılmaz.
  • İtirazlar Başvuru ve Özgünlük Değerlendirme Komitesi’ne iletilir. Komite, gerekirse ilgili taraf(lar)la temasa geçerek bir görüş oluşturur ve görüşünü Reklamcılar Derneği Yönetimi’ne aktarır. Nihai kararı Yönetim verir ve taraflara bildirir. Doğru kategoride yarışmadığı ve/veya özgün olmadığı sonucuna varılan başvuruları yarışmadan çekip çekmeme hakkı başvuru sahibine aittir.
  • Bu aşamada çalışma(lar) geri çekilirse, başvuru ücret (ler)i iade edilir. Başvuruların çekilmediği durumlarda çalışmalar “Ön Eleme” aşamasına, Seçici Kurul tarafından değerlendirilmek üzere, Başvuru ve Özgünlük Komitesi’nin notuyla birlikte iletilir.