YÖNETMELİK

Ön Eleme & Değerlendirme Sürecinde İtiraz

  • Seçici Kurul, ön eleme ve ana değerlendirme aşamalarında da reklamları özgünlük ve kategori uygunluğu açısından inceler. Seçici Kurul özgünlük açısından şüpheli olduğu düşünülen çalışmalar hakkında Başvuru ve Özgünlük Komitesinden inceleme isteyebilir. Seçici Kurul çalışmaları sürecince G. İtiraz bölümünde yer alan tüm prosedürler geçerlidir.
  • Başvuruların değerlendirilmeye alınıp alınmayacağına yönelik nihai kararı Seçici Kurul verir. Özgün olmadığı sonucuna varılan reklamlar değerlendirmeye alınmaz.
  • Kampanyanın bir bölümünün özgün olmadığına karar verilirse, kampanyanın tümü yarışma dışı bırakılır.
  • Seçici Kurul Değerlendirmeleri sonuçlandıktan sonra Seçici Kurul üyelerinin başvurularla ilgili herhangi itiraz hakkı bulunmamaktadır. Bu aşamada “özgünlük” sebebiyle elenen reklamların katılım ücretleri geri ödenmez.