YÖNETMELİK

Yarışma Sonrası İtiraz

  • Yarışma sonuçlarının açıklanmasından sonra, sadece ödül kazanan başvurulara itiraz edilebilir. İtiraz başvurusu, sonuçların açıklanmasından sonraki 30 gün içinde kanıtlarıyla beraber Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu’na yazılı olarak yapılır. Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu, bu 30 günlük süreyi izleyen 10 gün içinde – varsa- başvuruları, karara bağlanmak üzere Başvuru ve Özgünlük Değerlendirme Komitesi’ne iletir.
  • Başvuru ve Özgünlük Komitesi özgün olmadığı ileri sürülen başvurularla ilgili taraf (lar)la temasa geçerek görüşünü 10 gün içinde oluşturur ve Seçici Kurul’a bildirir. Ödülün geri alınıp alınmayacağına yönelik nihai kararı Seçici Kurul verir. Seçici Kurul itirazı haklı bulur ve ödülü geri alırsa sonuç Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu tarafından katılımcılara yazılı olarak bildirilir. Ayrıca www.kristalelmafestivali.com adresli internet sitesinde yayınlanarak kamuoyu ile paylaşılır.
  • Seçici Kurul, böyle bir başvuru sonucunda verilmiş ödülü geri alırsa, derecesini iptal ettiği başvuru yerine, (alt puanı tutturması şartıyla) bir sonrakini yükselterek ödül verme yetkisine sahiptir.