YÖNETMELİK

Kristal Elma Büyük Ödüllleri

  • Film - TV& Sinema, Online Film, Entegre Kampanyalar Seçici Kurulu Film – TV & Sinema, Online Film, Entegre Kampanya Büyük Ödüllerini;
  • Basın, Açıkhava, Radyo Seçici Kurulu Basın Büyük Ödülü’nü;
  • Dijital & Sosyal Medya Seçici Kurulu Dijital & Sosyal Medya Büyük Ödülünü;
  • Medya Seçici Kurulu Medya Büyük Ödülünü,
  • Bölge Seçici Kurulu da Bölge Büyük Ödülünü belirlemek amacıyla, ödüllerin dağıtılacağı gün toplanır.

Büyük Ödül, ilgili yılda yarışan ve Kristal Elma almaya hak kazanan çalışmalar / kampanyalardan en iyisine verilen bir ödüldür. Her yıl büyük ödül verilmesi yarışmanın esasıdır.

Seçici Kurul üyeleri büyük ödülleri belirlemek için ilgili kategorilerde Kristal Elma almaya hak kazanmış başvuruları izler/inceler.

Her üye Büyük Ödül’e aday olarak gördüğü azami üç çalışmayı kapalı zarf ile Seçici Kurul Başkanı’na sunar.

Seçici Kurul Başkanı ve Yarışma Yönetimi bir tabloda oyları düzenler. Bir sıralama olmaksızın, en fazla takdir alan üç başvuruyu Başkan açıklar.

Açık tartışma ve açık oylama yöntemiyle en fazla “birincilik oyu” alan reklam Büyük Ödül’ü kazanır.

Eşitlik durumunda Seçici Kurul Başkanı eşit puanı alan reklamları tekrar açık oylamaya tabi tutar. Eşitliğin sürmesi durumunda Seçici Kurul Başkanı’nın oyu belirleyicidir.

Seçici Kurulu üyeleri kendi ajansları ya da tüzel yapısı farklı olmayan gruplara ait başvurulara puan veremez.

Büyük Ödül, ilgili yılda yarışan ve Kristal Elma almaya hak kazanan çalışmalar / kampanyalardan en iyisine verilen bir ödüldür. Her yıl büyük ödül verilmesi yarışmanın esasıdır.

Seçici Kurul üyeleri büyük ödülleri belirlemek için ilgili kategorilerde Kristal Elma almaya hak kazanmış başvuruları izler/inceler.

Her üye Büyük Ödül’e aday olarak gördüğü azami üç çalışmayı kapalı zarf ile Seçici Kurul Başkanı’na sunar.

Seçici Kurul Başkanı ve Yarışma Yönetimi bir tabloda oyları düzenler. Bir sıralama olmaksızın, en fazla takdir alan üç başvuruyu Başkan açıklar.

Açık tartışma ve açık oylama yöntemiyle en fazla “birincilik oyu” alan reklam Büyük Ödül’ü kazanır.

Eşitlik durumunda Seçici Kurul Başkanı eşit puanı alan reklamları tekrar açık oylamaya tabi tutar. Eşitliğin sürmesi durumunda Seçici Kurul Başkanı’nın oyu belirleyicidir.

Seçici Kurulu üyeleri kendi ajansları ya da tüzel yapısı farklı olmayan gruplara ait başvurulara puan veremez.