YÖNETMELİK

Seçici Kurullar

 • Tercihen; Seçici Kurul Başkanları ve Üyeleri Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Üyelerin belirlenmesinde temsil dengeleri gözetilir.
 • Seçici Kurul Başkanları işbu yönetmeliğin uygulanmasından, Seçici Kurul çalışmalarının eşgüdümünden ve sağlıklı değerlendirme yapılmasından sorumludur. Seçici Kurul Başkanları ön eleme ve ana değerlendirme aşamasında oy kullanmaz.

Seçici kurul başkanlarının belirlenmesinde tercihen aşağıdaki kriterler esas alınır:

 • Film- TV& Sinema, Online Film, Entegre Kampanyalar: 10+ yıl sektörel deneyim, kreatif direktörlük deneyimi, lokal ya da uluslararası yarışmalarda 3 yıl seçici kurul üyeliği deneyimi, Kristal Elma seçici kurul üyeliği deneyimi, son 3 yıl Kristal Elma’da kişi veya ajans olarak seçici kurul başkanlığı yapmamış olmak.
 • Basın, Açıkhava, Radyo: 10+ yıl sektörel deneyim, kreatif direktörlük deneyimi, lokal ya da uluslararası yarışmalarda 3 yıl seçici kurul üyeliği deneyimi, Kristal Elma seçici kurul üyeliği deneyimi, son 3 yıl Kristal Elma’da kişi veya ajans olarak seçici kurul başkanlığı yapmamış olmak.
 • Dijital & Sosyal Medya: 10+ yıl sektörel deneyim, kreatif direktörlük deneyimi, lokal ya da uluslararası yarışmalarda 3 yıl seçici kurul üyeliği deneyimi, Kristal Elma seçici kurul üyeliği deneyimi, son 3 yıl Kristal Elma’da kişi veya ajans olarak seçici kurul başkanlığı yapmamış olmak.
 • Medya: 10+ yıl sektörel deneyim, direktörlük deneyimi, lokal ya da uluslararası yarışmalarda 3 yıl seçici kurul üyeliği deneyimi, Kristal Elma seçici kurul üyeliği deneyimi, son 3 yıl Kristal Elma’da kişi veya ajans olarak seçici kurul başkanlığı yapmamış olmak.
 • Tasarım: 10+ yıl sektörel deneyim, kreatif direktörlük deneyimi, lokal ya da uluslararası yarışmalarda 3 yıl seçici kurul üyeliği deneyimi, Kristal Elma seçici kurul üyeliği deneyimi, son 3 yıl Kristal Elma’da kişi veya ajans olarak seçici kurul başkanlığı yapmamış olmak.
 • Bölge Yarışması: 10+ yıl sektörel deneyim, direktörlük deneyimi, lokal ya da uluslararası yarışmalarda 3 yıl seçici kurul üyeliği deneyimi, Kristal Elma seçici kurul üyeliği deneyimi.
 • Seçici Kurul Başkanları, Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu tarafından, tercihen Reklamcılar Derneği üyeleri arasından belirlenir. Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri Seçici Kurul Başkanı olabilir. Bu durumda Yönetim Kurulu’ndan başka bir üye Seçici Kurul’da görev alamaz.
 • Film- TV& Sinema, Online Film, Entegre Kampanyalar / Basın, Açıkhava, Radyo Seçici Kurulları, Başkan dahil en az 9’ar üyeden oluşur. Bu Seçici Kurul’da yaratıcılık alanlardan gelenlerin üye olarak bulunması esastır.
 • Dijital & Sosyal Medya Seçici Kurulu, Başkan dahil en az 5 kişiden oluşur. Dijital Seçici Kurulu’nda dijital dışındaki farklı disiplinlerden de üye atanabilir.
 • Medya Seçici Kurulu, Başkan dahil en az 5 kişiden oluşur. Medya Seçici Kurul Başkanı’nın Medya Satınalma ve Planlama Ajansı üst düzey yöneticisi olması zorunludur.
 • Bölge Yarışması Seçici Kurulu Başkanı, bir önceki yılın Film-TV, Sinema, Online Film Seçici Kurul başkanıdır.
 • Tasarım, Müzik , ve Yapım/Yönetim kategorileri için konularının uzmanı olan en az 5’er kişilik özel seçici kurullar oluşturulur.
 • Gerek görülürse, alanında tanınmış diğer profesyonel reklamcılar da Seçici Kurul’a davet edilebilir ve Seçici Kurul üyesi olarak görev yapabilir.