YÖNETMELİK

Entegre Kampanyalar

Başvuruda Yüklenmesi Gerekenler

  • Bu kategorideki başvuruların birden fazla mecrada uygulamalar içermesinden ötürü kampanyanın içgörüsü, iletişim stratejisi (key visual/film ile desteklenmiş), işleyişi, ve sonuçlarını açıklayan en fazla 120 sn uzunluğunda bir proje filmi yüklenmelidir. Seçici Kurul, değerlendirmelerinde bu filmi baz alacaktır.
  • İlgili video HD 1920 x 1080 piksel, MP4 H.264, 8 Mbps, 192 kbps ses formatında yüklenmelidir. Ayrıca, askı sürecinde kullanılmak üzere proje filminin 552 x 310 piksel, MP4 H.264, 1 Mbps, 192 kbps sesformatlı bir versiyonu da sisteme dahil edilmelidir.
  • Yanı sıra, ödül töreninde gösterilmek üzere sunum videosunun maksimum 30 sn’lik kısa bir versiyonunu (trailer) ve ayrıca videonun tamamını başında ve sonunda siyah olmayacak şekilde 1920 x 1080 piksel Quicktime Apple Pro Res Codec 4:2:2 formatında, 48kHz 16bit Stereo ses ile hazırlamalıdır. Başvuru sahipleri hazırlanan video ve ses dosyalarını, kısa versiyonu TRAILER adıyla filmin tamamını MASTER FILM isimli 2 ayrı dosyaya ayırarak sınıflandırmalı ve aynı DVD içerisine data olarak kaydederek Reklamcılar Derneği, Teşvikiye Caddesi No:53/7 Nişantaşıadresine göndermelidir. DVD ortamının üzerine etiket yapıştırılmalı, içerik ve/veya başvuru numarası asetat kalemi ile yazılmalıdır. Birden fazla başvurunun yer aldığı DVD’lerde ilgili malzemeler başvuru numarası ile isimlendirilmiş klasörlerde toplanmalıdır.
  • Başvurular, gerçekleştirilen kampanya ile ilgili ilan görselleri, filmler, ses dosyaları gibi ek malzemeler ile de desteklenebilir. Destek malzemeleri 3 adet ile sınırlıdır (TVC, Ses, Görseller). Seçici Kurul bu malzemelere gerek gördüğü ve zaman bulduğu takdirde başvurur. Bu malzemeler DVD’de başvuru numarasını da içerecek destek” 1, 2, 3 ismiyle kaydedilmelidir.
  • Reklamcılar Derneği'ne Gönderilecekler
    Yanı sıra, ödül töreninde gösterilmek üzere proje filminin maksimum 20 sn’lik kısa bir versiyonunu (trailer) ve ayrıca videonun tamamını başında ve sonunda siyah olmayacak şekilde 1920 x 1080 piksel Quicktime Apple Pro Res Codec 4:2:2 formatında, 48kHz 16bit Stereo ses ile hazırlamalıdır. Başvuru sahipleri hazırlanan video ve ses dosyalarını, kısa versiyonu TRAILER adıyla filmin tamamını MASTER FILM isimli 2 ayrı dosyaya ayırarak sınıflandırmalı ve aynı DVD içerisine data olarak kaydederek Reklamcılar Derneği,Teşvikiye Caddesi No:53/7 Nişantaşıadresine göndermelidir. DVD ortamının üzerine etiket yapıştırılmalı, içerik ve/veya başvuru numarası asetat kalemi ile yazılmalıdır. Birden fazla başvurunun yer aldığı DVD’lerde ilgili malzemeler başvuru numarası ile isimlendirilmiş klasörlerde toplanmalıdır.
  • Başvurular, gerçekleştirilen kampanya ile ilgiliilan görselleri, filmler, ses dosyaları gibi ek malzemeler ile de desteklenebilir. Destek malzemeleri 3 adet ile sınırlıdır (TVC, Ses, Görseller). Seçici Kurul bu malzemelere gerek gördüğü ve zaman bulduğu takdirde başvurur. Bu malzemeler DVD’de başvuru numarasını da içerecek destek” 1, 2, 3 ismiyle kaydedilmelidir.
  • Video formatı için “Film”, sanal ortamdaki uygulamalar için “Dijital”, görseller için “Basın”, ses dosyaları için ise “Radyo” kategorilerindeki teknik gereklilikler geçerlidir.